سازمان حسابرسی ایران جهت تدوین استانداردهای حسابداری در سال 1371 کمیته تدوین رهنمود های حسابداری را تشکیل داد. این کمیته در سال 1373 پیش نویس 9 بیانیه رهنمود حسابداری و چارچوب تهیه و ارائه صورتهای مالی را منتشر کرد و در ادامه پیش نویس 5 بیانیه رهنمود حسابداری (نشریه 106) در سال 1375 برای نظر خواهی در اختیار عموم قرار داد.رهنمودهای حسابداری تدوین شده از سوی آن کمیته پس از نظر خواهی و تصویب مراجع ذیصلاح در سال 1378 برای مدت 2 سال لازم الاجرا شد.طی این مدت کمیته تدوین رهمودهای حسابداری بر اساس مصوبه هیات عامل سازمان به کمیته تدوین استانداردهای حسابداری تغییر نام داد. کمیته استانداردهای حسابداری (تا سال 1379) 22 استاندارد در مجموع تصویب کرد.این استانداردها برای صورتهای مالی که شروع دوره مالی آنها از 1380/1/1 و بعد از آن لازم الاجرا می باشد.

در ادامه فعالیت کمیته استاندارهای حسابداری تا کنون 10 استاندارد دیگر تصویب و 7 استاندارد تجدید نظر گردید. در حال حاضر (1390) از 32 استاندارد حسابداری ایران 16 استاندارد مطابق با استانداردهای بین المللی ، 12 استاندارد دارای موارد اندکی اختلاف و 3 استاندارد معادل بین المللی ندارد.همچنین استاندارد شمار 7 با استاندارد شمار 17 در سال 1386 ادغام شد.

+ نوشته شده توسط حمید رضا بلوچ نژاد در دوشنبه دهم مرداد ۱۳۹۰ و ساعت 2:18 |